Oœwiata.org.pl Œwiadectwa

Kategoria: OFERTA NA DRUKI SZKOLNE

Druki można zamawiać poprzez przesłanie do nas zamówienia faksem/e-mailem lub poprzez nasz sklep on-line. Aby złożyć zamówienie musicie Państwo posiadać status placówki oświatowej.ObrazSymbolPrzeznaczenieFormatCena bruttoIlość
Świadectwo szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/31/2 Dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/23/2 Dla uczniów branżowej szkoły I stopnia  A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/24-w/2 Dla uczniów branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem  A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/32/2 Dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/1/1 Świadectwo dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży  A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/3/1 Świadectwo dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/4-w/1 Świadectwo dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/6/1 Świadectwo dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I–VII szkoły podstawowej A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/3a/2 Świadectwo dla uczniów klas VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/3a-w/2 Świadectwo dla uczniów klas VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/8/1 Świadectwo dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN I/9-w/1 Świadectwo dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/11/1 Świadectwo dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa ukończenia gimnazjum
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN – I/13b/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/13b-w/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych z wyróżnieniem zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/15b/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do dotychczasowego gimnazjum, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN – I/17a/2 Dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/17a-w/2 Dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN – I/18a/2 Dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/18a-w/2 Dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/13/2 Świadectwo dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/14-w/2 Świadectwo dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/21a/2 Dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogól-nokształcącego dla młodzieży. A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/21a-w/2 Dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogól-nokształcącego dla młodzieży. z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/16/2 Świadectwo dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/17-w/2 Świadectwo dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/23a/2 Dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogól-nokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy dotych-czasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/23a-w/2 Dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogól-nokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa szkolne promocyjne technikum
Kliknij aby zobaczyć produkty

MEN – I/27a/2 Dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum dla młodzieży A4 (4 str.) 0.45 PLN


MEN – I/27a-w/2 Dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (4 str.) 0.45 PLN

Świadectwa ukończenia technikum
Kliknij aby zobaczyć produkty

MEN – I/28a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum dla młodzieży A4 (4 str.) 0.45 PLN


MEN – I/28a-w/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (4 str.) 0.45 PLN

Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN – I/33/2 Świadectwo dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych A4 (2 str.) 0.28 PLN

Arkusze ocen
Kliknij aby zobaczyć produkty

MEN-I/36/1 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (10 str.) 0.70 PLN


MEN-I/37/1 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej A4 (10 str.) 0.70 PLN


MEN-I/38/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (6 str.) 0.60 PLN


MEN-I/39/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (6 str.) 0.60 PLN


MEN-I/40/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów technikum A4 (6 str.) 0.60 PLN


MEN-I/41/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (6 str.) 0.60 PLN


MEN-I/43/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych A4 (8 str.) 0.70 PLN


MEN-I/44/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych A4 (6 str.) 0.60 PLN


MEN-I/45/1 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (4 str.) 0.60 PLN


MEN-I/46/1 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej A4 (4 str.) 0.60 PLN

MEN-I/48/2 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (4 str.) 0.50 PLN

MEN-I/49/2 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów technikum  A4 (4 str.) 0.50 PLN


MEN-I/50/2 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (4 str.) 0.50 PLN


MEN-I/52/2 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych A4 (6 str.) 0.60 PLN

MEN-I/53b/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.30 PLN


MEN I/37a/2 Arkusz ocen wypełniany ręcznie dla uczniów klas III-VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży  A4 (8 str.) 0.70 PLN


MEN I/42a/2 Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (4 str.) 0.50 PLN


MEN-I/45a/2 Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej A4 (6 str.) 0.50 PLN


MEN-I/46a/2 Arkusz ocen dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych A4 (6 str.) 0.50 PLN


MEN-I/47a/2 Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych A4 (6 str.) 0.50 PLN

 Księga arkuszy ocen Karton 3.05 PLN

MEN-II/163/2 Zbiór arkuszy ocen   0.50 PLN

Indeksy
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/34/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych A6 (60 str.) 2.96 PLN

MEN-I/35/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych  A6 (65 str.) 2.96 PLN


MEN-I/48/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A6 (60 str.) 2.96 PLN


MEN-I/49/2 dla uczniów szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej dla młodzieży A6 (65 str.) 2.96 PLN

Legitymacje szkolne
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN I/1 legitymacja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży A7 (2 str.) 0.17 PLN

MEN I/2 legitymacja dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych A7 (2 str.) 0.17 PLN

MEN I/3-N legitymacja dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla dzieci i młodzieży A7 (2 str.) 0.17 PLN

MEN I/4-N legitymacja dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych A7 (2 str.) 0.17 PLN

MEN I/5 legitymacja dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego A7 (2 str.) 0.17 PLN

gilosz legitymacji szkolnej Gilosz legitymacji szkolnej bez nadrukowanej drugiej strony A4 (2 str.) 1.10 PLN

gilosz MEN I/1 Gilosz legitymacji szkolnej MEN-I/1 z nadrukowaną drugą stroną A4 (2 str.) 1.10 PLN

Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN I/73/2 Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. A5 (1 str.)  0.35 PLN

MEN I/74/2 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej A5 (1 str.) 0.35 PLN

Gilosze
Kliknij aby zobaczyć produkty
gilosz A4 Gilosz dla szkoły podstawowej (niebieski) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4/p Gilosz dla szkoły podstawowej z wyróżnieniem (niebieski) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4 Gilosz dla gimnazjum (pomarańczowy)  A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4/p Gilosz dla gimnazjum z wyróżnieniem (pomarańczowy)  A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4 Gilosz dla liceum (różowy) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4/p Gilosz dla liceum z wyróżnieniem (różowy) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4 Gilosz dla szkoły zawodowej (żółty) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4/p Gilosz dla szkoły zawodowej z wyróżnieniem (żółty) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4 Gilosz dla szkoły policealnej (brązowy) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A3 Gilosz do świadectw czterostronnych (różowy) A4 (4 str.) 0.37 PLN

gilosz A3/p Gilosz do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem (różowy) A4 (4 str.) 0.37 PLN

gilosz A4 Gilosz zaświadczenia (zielony) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4 Gilosz zaświadczenia UE (zielony) A4 (2 str.) 0.51 PLN

Karta rowerowa
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Karta rowerowa  A7 (2 str.) 0.27 PLN

Zaświadczenia
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Zaświadczenie o ukończeniu ... A4 (czarno-białe, 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu ... A4 (zielone, 2 str.) 0.28 PLN

MEN-III/1 Zaświadczenie o ukończeniu kursu A4 (czarno-białe, 1 str.) 0.12 PLN

MEN-III/1 Zaświadczenie o ukończeniu kursu A4 (zielone, 2 str.) 0.28 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników A4 (czarno-białe, 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników A4 (zielone, 2 str.) 0.28 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych A4 (czarno-białe 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych A4 (zielone, 1 str.) 0.28 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego A4 (czarno-białe 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych A4 (czarno-białe 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych A4 (zielone, 2 str.) 0.28 PLN

MI/2002 Zaświadczenie dla opiekunów uczniów niepełnosprawnych A7 0.19 PLN

 Zaświadczenie uczniowskie (potwierdzenie, że jest uczniem) A6 (bloczek) 2.47 PLN

Druki uzupełniające – Dzienniki
Kliknij aby zobaczyć produkty

I/1 Dziennik zajęć przedszkola A4 (oprawa twarda) 12.50 PLN


I/2 Dziennik lekcyjny dla klas I-III szkoły podstawowej – układ na stronie – wszystkie edukacje dla jednego ucznia  A4 (oprawa twarda) 15.37 PLN


I/2a Edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III szkoły podstawowej - z rozbudowanymi działami dot. oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji A4 (oprawa twarda) 12.00 PLN


I/3 (ośmiogodzinny) PROMOCJA! Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów A4 (oprawa twarda) 11.00 PLN


I/3 (jedenastogodzinny) PROMOCJA! Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów  A4 (oprawa twarda) 11.00 PLN


 Dziennik zajęć szkoły stacjonarnej A4 (oprawa twarda) 15.37 PLN


I/5 Dziennik zajęć  A4 (oprawa twarda) 8.00 PLN


I/6 Dziennik zajęć dodatkowych i kursów A4 (oprawa karton) 4.07 PLN


 Dziennik zajęć szkoły zaocznej A4 (oprawa twarda) 15.37 PLN


I/8 Dziennik biblioteki szkolnej A4 (oprawa karton) 5.51 PLN


I/9 Dziennik placówki wypoczynku A5 (oprawa karton) 3.82 PLN


I/10 Dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa) A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych A4 (oprawa karton) 5.17 PLN


 Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego A4 (oprawa karton) 5.17 PLN


 Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu A4 (oprawa karton) 5.51 PLN


 Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawawczych i specjalistycznych A4 (oprawa karton) 5.51 PLN


 Dziennik indywidualnego nauczania A4 (oprawa karton) 5.17 PLN


 Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych) A4 (oprawa karton) 5.51 PLN


 Dziennik zajęć świetlicy szkolnej A4 (oprawa twarda) 12.50 PLN


 Dziennik internatu A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Dziennik zajęć doradcy zawodowego A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Dziennik korespondencyjny A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Dziennik praktyki zawodowej A5 (oprawa karton) 4.44 PLN


 Dzienniczek praktycznej nauki zawodu A5 (oprawa karton) 4.44 PLN


 Dzienniczek nauczyciela W-F A5 (oprawa karton) 8.20 PLN

Druki uzupełniające – Tok nauki
Kliknij aby zobaczyć produkty

IV/9 Wypoczynek dzieci i młodzieży, karta kwalifikacyjna A4 (2 str.) 0.27 PLN

IV/19 Rejestr wypadków uczniów A4 7.76 PLN

 Zgłoszenie absolwenta  0.16 PLN

Druki uzupełniające – Druki materiałowo-rozrachunkowe
Kliknij aby zobaczyć produkty
V/1 Dziennik żywieniowy przedszkola A4 (oprawa karton) 6.55 PLN

V/4 Zapotrzebowanie żywnościowe A5 (32 k. bloczek) 4.50 PLN

V/9 Karta wycieczki A5 0.15 PLN

Druki uzupełniające – Organizacja
Kliknij aby zobaczyć produkty
VI/17 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia, wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły A5 0.30 PLN

VI/19 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka, wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół A6 0.16 PLN

Druki uzupełniające – biblioteczne
Kliknij aby zobaczyć produkty
PUB 143/144 Karta katalogowa A7 0.15 PLN

PUB 170 Karta książki A7 0.15 PLN

 Karta czytelnika A6 0.19 PLN


 Księga inwentarzowa księgozbioru A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr ubytków biblioteki A4 5.51 PLN

Księgi, książki, rejestry
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Książka kontroli A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Książka protokołów Rady Pedagogicznej A4/200 k. (oprawa twarda) 22.89 PLN


 Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Książka kontroli sanitarnej A5 (oprawa karton) 3.62 PLN


 Księga absolwentów A4 (oprawa twarda) 22.89 PLN

 Księga zarządzeń A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Księga zastępstw A4/200 k. (oprawa twarda) 22.89 PLN

 Księga Uchwał Rady Pedagogicznej A4/200 k. (oprawa twarda) 22.89 PLN


 Książka zdawczo - odbiorcza kluczy A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Księga druków ścisłego zarachowania A4 (oprawa karton) 8.50 PLN


 Księga inwentarzowa A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Księga inwentarzowa A4 (oprawa karton) 8.74 PLN


 Księga środków trwałych A4 (oprawa karton) 8.74 PLN

 Kronika A4/120 k. (oprawa twarda) 32.00 PLN

 Rejestr wydanych indeksów A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr wydanych zaświadczeń A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr wydanych legitymacji A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Rejestr nieobecności w pracy A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr wydanych świadectw A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr wydanych dyplomów i świadectw A4 (oprawa karton) 7.19 PLN

 Rejestr zatrudnionych nauczycieli A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr zatrudnionych pracowników A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela A4 (oprawa karton) 9.73 PLN

 Szkolny rejestr rozrachunku świadectw A4 (oprawa karton) 8.24 PLN

 Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych  A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr upoważnień i pełnomocnictw A4 (oprawa karton) 10.47 PLN

 Rejestr szkoleń A4 (oprawa karton) 10.47 PLN

 Złota księga (NA ZAMÓWIENIE) A4/120 k. (oprawa twarda) 25.84 PLN


 Zeszyt zajęć praktycznych A5 4.31 PLN

 Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy  A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Księga ewidencji dzieci  A4 (oprawa twarda) 12.00 PLN


 Księga uczniów dla wszystkich typów szkół A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

Inne
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Kasa przyjmie KP A6 (bloczek samokopia) 3.30 PLN

 Kasa wypłaci KW A6 (bloczek samokopia) 3.30 PLN

 Karta urlopowa A6 (bloczek offset) 2.90 PLN

 Karta ewidencji czasu pracy - miesięczna A4 (karton) 0.45 PLN

 Karta ewidencji czasu pracy - roczna A4 (karton) 0.45 PLN

 Kwitariusz przychodowy A4 11.30 PLN

Kwitariusz przychodowy A5 7.87 PLN

Magazyn przyjmie A5 (bloczek samokopia) 6.10 PLN

Magazyn wyda A5 (bloczek samokopia) 6.10 PLN


 Pracownicza książeczka zdrowia A6 3.50 PLN


 Teczka akt osobowych A4 (oprawa karton) 4.10 PLN

 Skorowidz A5 (oprawa twarda) 9.84 PLN

II/105/2 Dyplom uzyskania tytułu zawodowego A4 (2 str.) 0.27 PLN

 Wniosek o zaliczkę bloczek 1.97 PLN

 Polecenie wyjazdu służbowego A5 (bloczek) 4.55 PLN

UWAGA: Istnieje możliwość odebrania zamówienia w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Wysłanie towaru wiąże się z naliczeniem kosztów przesyłki wg cennika:

 • wysyłka Pocztą Polską (list polecony,priorytet z opcją zapłaty przelew):
  • do 0,5 kg (max. C5) - 9,50 zł brutto
  • do 1 kg (max. A4) - 9,70 zł brutto

 • wysyłka kurierem GLS wg cennika:
  • do   5 kg - 16,80 zł brutto
  • do 10 kg - 17,15 zł brutto
  • do 20 kg - 18,95 zł brutto
  • do 31.5 kg - 20,90 zł brutto
  Po wybraniu opcji "kurier pobranie" do podanej powyżej kwoty proszę doliczyć 4,4 zł brutto.
Przy zamówieniu powyżej 500,00 zł brutto przesyłka na nasz koszt!
» Druki szkolne   » Legitymacja służbowa nauczyciela   » Druki ozdobne   » Zaœwiadczenia - druki   » Kontakt   » Regulamin