Oœwiata.org.pl Œwiadectwa

Kategoria: OFERTA NA DRUKI SZKOLNE

Druki można zamawiać poprzez przesłanie do nas zamówienia faksem/e-mailem lub poprzez nasz sklep on-line. Aby złożyć zamówienie musicie Państwo posiadać status placówki oświatowej.ObrazSymbolPrzeznaczenieFormatCena bruttoIlość
1. Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (ważne do 2019/2020)
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/18a/2  Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/18a-w/2  Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

2. Świadectwa dla branżowej szkoły I stopnia
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/23b/2 Świadectwo promocyjne dla absolwentów gimnazjum (ważne do 2020/2021)* A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/24b-w/2 Świadectwo promocyjne dla absolwentów gimnazjum z wyróżnieniem (ważne do 2020/2021)* A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/23/2 Świadectwo promocyjne dla absolwentów szkoły podstawowej* A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/24-w/2 Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem dla absolwentów szkoły podstawowej* A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/25b/2 Świadectwo ukończenia dla absolwentów gimnazjum (ważne do 2021/2022)* A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/26b-w/2 Świadectwo ukończenia z wyróżnieniem dla absolwentów gimnazjum (ważne do 2021/2022)* A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/25/2  Świadectwo ukończenia dla absolwentów szkoły podstawowej*  A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN/26-w/2 Świadectwo ukończenia z wyróżnieniem dla absolwentów szkoły podstawowej* A4 (2 str.) 0.28 PLN

3. Świadectwa promocyjne dla szkoły podstawowej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/1/1 Świadectwo promocyjne klasy I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży  A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/3/1 Świadectwo promocyjne klasy IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/4-w/1 Świadectwo promocyjne klasy IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/6/1 Świadectwo promocyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I–VII szkoły podstawowej A4 (2 str.) 0.28 PLN

4. Świadectwa ukończenia dla szkoły podstawowej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/8/1 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/9-w/1 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych z wyróżnieniem  A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/11/1 Świadectwo dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej A4 (2 str.) 0.28 PLN

5. Świadectwa promocyjne dla liceum ogólnokształcącego
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN -I/21a/2 Świadectwo promocyjne 3 letniego LO (ważne do 2020/2021) A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/21a-w/2 Świadectwo promocyjne 3 letniego LO z wyróżnieniem (ważne do 2020/2021) A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/13/2 Świadectwo promocyjne 4 letniego LO* A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/14-w/2 Świadectwo promocyjne 4 letniego LO z wyróżnieniem* A4 (2 str.) 0.28 PLN

6. Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/23a/2 Świadectwo ukończenia 3 letniego LO (ważne do 2021/2022) A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/23a-w/2 Świadectwo ukończenia 3 letniego LO z wyróżnieniem (ważne do 2021/2022) A4 (2 str.) 0.28 PLN

7. Świadectwa promocyjne dla technikum
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/27a/2 Świadectwo promocyjne 4 letniego technikum (ważne do 2021/2022) A4 (4 str.) 0.45 PLN

MEN-I/27-w/2 Świadectwo promocyjne 4 letniego technikum z wyróżnieniem (ważne do 2021/2022) A4 (4 str.) 0.45 PLN

MEN-I/19/2 Świadectwo promocyjne 5 letniego technikum* A4 (4 str.) 0.45 PLN

MEN-I/20-w/2 Świadectwo promocyjne 5 letniego technikum z wyróżnieniem* A4 (4 str.) 0.45 PLN

8. Świadectwa ukończenia technikum
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/28a/2 Świadectwo ukończenia 4 letniego technikum (ważne do 2022/2023) A4 (4 str.) 0.45 PLN

MEN-I/28a-w/2 Świadectwo ukończenia 4 letniego technikum z wyróżnieniem (ważne do 2022/2023) A4 (4 str.) 0.45 PLN

9. Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN – I/30/2 Świadectwo ukończenia dla słuchaczy szkoły policealnej A4 (2 str.) 0.28 PLN

10. Arkusze ocen
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/33/1 Arkusz ocen szkoła podstawowa (wypełniany ręcznie) A4 (10 str.) 0.80 PLN

MEN-I/44/1 Arkusz ocen szkoła podstawowa (wypełniany elektronicznie)* A4 (4 str.) 0.50 PLN

MEN-I/35/1 Arkusz ocen szkoła podstawowa dla uczniów niepełnosprawnych (wypełniany ręcznie)* A4 (10 str.) 0.80 PLN

MEN-I/46/1 Arkusz ocen szkoła podstawowa dla uczniów niepełnosprawnych (wypełniany elektronicznie)* A4 (4 str.) 0.50 PLN

MEN-I/40/2 Arkusz ocen branżowa szkoła I stopnia (wypełniany ręcznie)* A4 (6 str.) 0.60 PLN

MEN-I/51/2 Arkusz ocen branżowa szkoła I stopnia (wypełniany elektronicznie)* A4 (4 str.) 0.50 PLN

MEN-I/37/2 Arkusz ocen 4 letnie LO (wypełniany ręcznie)* A4 (6 str.) 0.60 PLN

MEN-I/48/2 Arkusz ocen 4 letnie LO (wypełniany elektronicznie)* A4 (4 str.) 0.50 PLN

MEN-I/39/2 Arkusz ocen technikum (wypełniany ręcznie)* A4 (12 str.) 0.90 PLN

MEN-I/50/2 Arkusz ocen technikum (wypełniany elektronicznie)* A4 (6 str.) 0.60 PLN

MEN-I/42/2 Arkusz ocen szkoła policealna (wypełniany ręcznie) A4 (8 str.) 0.70 PLN

MEN-I/53/2 Arkusz ocen szkoła policealna (wypełniany elektronicznie)* A4 (4 str.) 0.50 PLN

MEN-I/43/2 Arkusz ocen szkoła dla dorosłych (wypełniany ręcznie)* A4 (6 str.) 0.60 PLN

MEN-I/54/2 Arkusz ocen szkoła dla dorosłych (wypełniany elektronicznie)* A4 (4 str.) 0.50 PLN

 Zbiór arkuszy ocen   0.30 PLN

 Księga arkuszy ocen Karton 2.46 PLN

11. Indeksy
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/31/2 Indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A6  2.96 PLN

MEN-I/32/2  Indeks dla uczniów szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia A6  2.96 PLN

12. Legitymacje szkolne
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN I/1 Legitymacja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży A7 (2 str.) 0.17 PLN

MEN I/2 Legitymacja dla dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych A7 (2 str.) 0.17 PLN

MEN I/3-N Legitymacja dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży A7 (2 str.) 0.17 PLN

MEN I/4-N Legitymacja dla niepełnosprawnych słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych A7 (2 str.) 0.17 PLN

MEN I/5 Legitymacja dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego A7 (2 str.) 0.17 PLN

gilosz legitymacji szkolnej Gilosz legitymacji szkolnej bez nadruku A4 (2 str.) 1.10 PLN

gilosz MEN I/1 Gilosz legitymacji szkolnej MEN-I/1 z nadrukowaną drugą stroną A4 (2 str.) 1.10 PLN

13. Zaświadczenia przedszkolne
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN I/73 Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. A5 (1 str.)  0.35 PLN

MEN I/74 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej A4 (2 str.) 0.35 PLN

14. Gilosze
Kliknij aby zobaczyć produkty
gilosz SP Gilosz dla szkoły podstawowej (niebieski) A4 (2 str.) 0.28 PLN

gilosz SP-w Gilosz dla szkoły podstawowej z wyróżnieniem (niebieski) A4 (2 str.) 0.28 PLN

gilosz LO Gilosz dla liceum (różowy) A4 (2 str.) 0.28 PLN

gilosz LO-w Gilosz dla liceum z wyróżnieniem (różowy) A4 (2 str.) 0.28 PLN

gilosz ZSZ/branż.  Gilosz dla zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I st. (żółty) A4 (2 str.) 0.28 PLN

gilosz ZSZ/branż-w Gilosz dla zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I st. z wyróżnieniem (żółty) A4 (2 str.) 0.28 PLN

gilosz Technikum Gilosz dla technikum (różowy) A4 (4 str.) 0.39 PLN

gilosz Technikum-w Gilosz dla technikum z wyróżnieniem (różowy) A4 (4 str.) 0.39 PLN

gilosz Szkoła Polic.  Gilosz dla szkoły policealnej (brązowy) A4 (2 str.) 0.28 PLN

gilosz MEN-I/75 Gilosz do duplikatów (szary) A4 (2 str.) 0.28 PLN

gilosz branż II Gilosz dla szkoły branżowej II st. (fioletowy) A4 (2 str.) 0.28 PLN

gilosz branż II-w Gilosz dla szkoły branżowej II st. z wyróżnieniem (fioletowy) A4 (2 str.) 0.28 PLN

gilosz zielony  Gilosz do zaświadczeń (zielony) A4 (2 str.) 0.28 PLN

gilosz zielony (UE) Gilosz do zaświadczeń z logo UE (zielony) A4 (2 str.) 0.40 PLN

15. Karta rowerowa
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Karta rowerowa  A7 (2 str.) 0.27 PLN

16. Zaświadczenia
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP (logo UE) A4 (zielone, 2 str.) 0.50 PLN

MEN-III/1 Zaświadczenie o ukończeniu kursu A4 (zielone, 2 str.) 0.50 PLN

MI/2002 Zaświadczenie dla opiekunów uczniów niepełnosprawnych A7 0.19 PLN

 Zaświadczenie uczniowskie (potwierdzenie, że jest uczniem) A6 (bloczek) 2.47 PLN

17. Dzienniki
Kliknij aby zobaczyć produkty

I/1 Dziennik zajęć przedszkola A4 (oprawa twarda) 12.50 PLN


I/2 Dziennik lekcyjny dla klas I-III szkoły podstawowej – układ na stronie – wszystkie edukacje dla jednego ucznia  A4 (oprawa twarda) 15.37 PLN


I/2a Edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III szkoły podstawowej - z rozbudowanymi działami dot. oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji A4 (oprawa twarda) 12.00 PLN


I/3 (ośmiogodzinny) PROMOCJA! Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów A4 (oprawa twarda) 11.00 PLN


I/3 (jedenastogodzinny) PROMOCJA! Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów  A4 (oprawa twarda) 11.00 PLN


 Dziennik zajęć szkoły stacjonarnej A4 (oprawa twarda) 15.37 PLN


I/5 Dziennik zajęć  A4 (oprawa twarda) 9.09 PLN


I/6 Dziennik zajęć dodatkowych i kursów A4 (oprawa karton) 4.50 PLN

 Dziennik lekcyjny dla szkoły branżowej I stopnia A4 (oprawa twarda) 15.37 PLN


 Dziennik zajęć szkoły zaocznej A4 (oprawa twarda) 15.37 PLN


I/8 Dziennik biblioteki szkolnej A4 (oprawa karton) 5.51 PLN


I/9 Dziennik placówki wypoczynku A5 (oprawa karton) 3.82 PLN


I/10 Dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa) A4 (oprawa twarda) 11.00 PLN


 Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych A4 (oprawa karton) 5.51 PLN


 Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego A4 (oprawa karton) 5.51 PLN


 Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu A4 (oprawa karton) 5.51 PLN


 Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawawczych i specjalistycznych A4 (oprawa karton) 5.60 PLN


 Dziennik indywidualnego nauczania A4 (oprawa karton) 5.51 PLN


 Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych) A4 (oprawa karton) 5.51 PLN


 Dziennik zajęć świetlicy szkolnej A4 (oprawa twarda) 12.50 PLN


 Dziennik internatu A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Dziennik zajęć doradcy zawodowego A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Dziennik korespondencyjny A4 (oprawa twarda) 11.00 PLN


 Dziennik praktyki zawodowej A5 (oprawa karton) 4.44 PLN


 Dzienniczek praktycznej nauki zawodu A5 (oprawa karton) 4.88 PLN


 Dzienniczek nauczyciela W-F A5 (oprawa karton) 8.20 PLN

 Dziennik zajęć (karciany) A4 (oprawa karton) 4.50 PLN

18. Druki uzupełniające – Tok nauki
Kliknij aby zobaczyć produkty

IV/9 Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku A4 (2 str.) 0.20 PLN

IV/19 Rejestr wypadków uczniów A4 7.76 PLN

VI/19 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka, wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół A6 0.16 PLN

VI/17 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia, wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły A5 0.30 PLN

 Karta wycieczki A5 0.15 PLN

19. Druki uzupełniające – Druki materiałowo-rozrachunkowe
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Karta kontowa ilościowo-wartościowa  A4  0.50 PLN

V/1 Dziennik żywieniowy przedszkola A4 (oprawa karton) 6.55 PLN

V/4 Zapotrzebowanie żywnościowe A5 (32 k. bloczek) 4.50 PLN

20. Druki uzupełniające – biblioteczne
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Karta katalogowa A7 0.15 PLN

 Karta książki A7 0.15 PLN

 Karta czytelnika A6 0.19 PLN


 Księga inwentarzowa księgozbioru A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr ubytków biblioteki A4 5.51 PLN

21. Księgi, książki, rejestry
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Książka kontroli A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Książka protokołów Rady Pedagogicznej A4/200 k. (oprawa twarda) 22.89 PLN


 Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Księga absolwentów A4 (oprawa twarda) 22.89 PLN

 Księga zarządzeń A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Księga zastępstw A4/200 k. (oprawa twarda) 22.89 PLN

 Księga Uchwał Rady Pedagogicznej A4/200 k. (oprawa twarda) 22.89 PLN


 Książka zdawczo - odbiorcza kluczy A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Księga druków ścisłego zarachowania A4 (oprawa karton) 8.50 PLN


 Księga inwentarzowa A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Księga inwentarzowa A4 (oprawa karton) 8.74 PLN


 Księga środków trwałych A4 (oprawa karton) 8.74 PLN

NA ZAMÓWIENIE Kronika A4/120 k. (oprawa twarda) 32.00 PLN

 Rejestr wydanych indeksów A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr wydanych zaświadczeń A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr wydanych legitymacji A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Rejestr nieobecności w pracy A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr wydanych świadectw A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr wydanych dyplomów i świadectw A4 (oprawa karton) 10.47 PLN

 Rejestr zatrudnionych nauczycieli A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr zatrudnionych pracowników A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela A4 (oprawa karton) 9.73 PLN

 Szkolny rejestr rozrachunku świadectw A4 (oprawa karton) 8.24 PLN

 Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych  A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr upoważnień i pełnomocnictw A4 (oprawa karton) 10.47 PLN

 Rejestr szkoleń A4 (oprawa karton) 10.47 PLN


 Zeszyt zajęć praktycznych A5 4.31 PLN

 Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy  A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN


 Księga ewidencji dzieci  A4 (oprawa twarda) 12.00 PLN


 Księga uczniów dla wszystkich typów szkół A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Rejestr wyjść grupowych A4 4.50 PLN

22. Inne
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Kasa przyjmie KP A6 (bloczek samokopia) 3.30 PLN

 Kasa wypłaci KW A6 (bloczek samokopia) 3.30 PLN

 Karta urlopowa A6 (bloczek offset) 2.90 PLN

 Karta ewidencji czasu pracy - miesięczna A4 (karton) 0.45 PLN

 Karta ewidencji czasu pracy - roczna A4 (karton) 0.45 PLN

 Kwitariusz przychodowy A4 11.30 PLN

Kwitariusz przychodowy A5 7.87 PLN

Magazyn przyjmie A5 (bloczek samokopia) 6.10 PLN

Magazyn wyda A5 (bloczek samokopia) 6.10 PLN

 Pracownicza książeczka zdrowia A6 3.50 PLN

 Teczka akt osobowych A4 (oprawa karton) 4.10 PLN

 Skorowidz A5 (oprawa twarda) 9.84 PLN

 Wniosek o zaliczkę bloczek 1.97 PLN

 Polecenie wyjazdu służbowego A5 (bloczek) 4.55 PLN

UWAGA: Istnieje możliwość odebrania zamówienia w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Wysłanie towaru wiąże się z naliczeniem kosztów przesyłki wg cennika:

 • wysyłka Pocztą Polską (list polecony,priorytet z opcją zapłaty przelew):
  • do 0,5 kg (max. C5) - 9,50 zł brutto
  • do 1 kg (max. A4) - 9,70 zł brutto

 • wysyłka kurierem GLS wg cennika:
  • do   5 kg - 16,80 zł brutto
  • do 10 kg - 17,15 zł brutto
  • do 20 kg - 18,95 zł brutto
  • do 31.5 kg - 20,90 zł brutto
  Po wybraniu opcji "kurier pobranie" do podanej powyżej kwoty proszę doliczyć 4,4 zł brutto.
» Druki szkolne   » Legitymacja służbowa nauczyciela   » Druki ozdobne   » Zaœwiadczenia - druki   » Kontakt   » Regulamin